ναι στην υποκριτική - όχι στην υποκρισία
   Βασßλης Αναστασιάδης
Πινδάρου 2 - Γλυκά Νερά 15354 Αθήνα
Τηλ.: 210 6658867ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Υ.Π.Ε.Π.Θ.
77250/Γ7/13-7-07
35η ΠΡΑΞΗ 28 - 2 - 07
 

Μια πολλαπλή κατάθεση εμπειρίας στα μέτρα και τις δυνατότητες των ομάδων για τις οποίες προορίζεται.
Α' ΕΚΔΟΣΗ 2007 - Β' ΕΚΔΟΣΗ 2009